Dan zit er goud in uw mestput!

Het concept

 

 De vloer bestaat uit een geperforeerde rubberen laag waar een doek over heen is getrokken dat enkel vocht doorlaat. De dikke fractie van de mest blijft hier op liggen terwijl de dunne fractie(urine) door de vloer heen gaat. De vloer voorkomt op deze manier dat er ammoniak ontstaat. Ammoniak ontstaat wanneer urine (dunne fractie) in aanraking komt met het enzym urease (dikke fractie). De vloer zorgt ervoor dat het vocht direct door de vloer heen trekt en dat de dikke fractie blijft liggen. 

 

 

 

Voordelen van een mestscheidende vloer

 

 

 

 

Door dit concept ontstaat er een meststroom met veel fosfaat en één met veel stikstof. Hierdoor kan men beter sturen met de bemesting van het land.
Door het land op deze manier te bemesten kan de kunstmest gift met 50 tot zelfs 100% gereduceerd worden, zonder dat dit ten koste gaat van de opbrengst.

 

Ook ontstaat er een veel beter stalklimaat doordat ammoniak praktisch niet meer gevormd wordt.

Door de eigenschappen van de vloer zal ook de klauwgezondheid van de koeien toenemen.

 

Immix stro-inmengsysteem

 

 

 

 

 

 

 

 

Een mestrobot of schuif verzameld de dikke fractie en deponeert dit in een opvangbak, welke wordt gemengd met stro waardoor er een goede vaste stapelbare mest ontstaat om over de weide te strooien. Omdat deze dikke fractie voedingstoffen langzamer afgeeft, worden voedingsstoffen geleidelijk opgenomen door het gras en het bodemleven. Dit heeft positieve gevolgen voor de bodemverzuring en bodemnitrificatie. De dikke en dunne fractie worden apart van elkaar opgeslagen. Hiermee wordt ook de vorming van ammoniak voorkomen. De dunne fractie zou gebruikt kunnen worden als kunstmestvervanger. Zo is er minder kunstmest nodig voor de productie van gewassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our adress

 

 

Zeraflex floorsystem

David Livingstonestraat 21

7825 AE Emmen

 

 

+31-(0)6 20 94 22 85

+31 (0)6 29 54 75 92

info@zeraflex.com

 

 

Opening hours

 

 

Monday – Friday

08:00 – 18:00

Saturday

08:00 – 18:00

Sunday

Closed

 

 

Follow us

 

 

 

Facebook

 

 

 

 

 

 

Our contactform

 

Welk getal is hoger: 1 of 2? (Vragen we om misbruik te voorkomen.)